Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như:

Quản lý Xuất – Nhập hàng hóa. Kiểm kê kho định kỳ.

Giao hàng cho người mua cuối cùng. Bốc dỡ hàng vào kho. Tiêu chuẩn đóng gói cho từng loại hàng hóa. Quản lý tồn kho & báo cáo tồn kho.

Thủ tục hải quan nhập – xuất kho. Kiểm đếm hàng hóa Vận chuyển, kho vận,… Ngoài ra, GOLD LOGS có thể đáp ứng nhu cầu lưu kho cho từng địa điểm yêu cầu giúp khách hàng tối ưu hóa quá trình lưu kho và vận chuyển cho khách.