Gold Logistics là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần toàn cầu toàn diện hàng đầu trên thị trường. Phạm vi dịch vụ phong phú của chúng tôi bao gồm:

+ Giao nhận hàng hóa (Air/ Sea/ Courier)

+ Dịch vụ nội địa (vận tải nội địa và thông quan)

+ Dịch vụ giá trị gia tăng (cắt buộc, đóng gói, xếp dỡ, vận chuyển máy móc)

+ Dịch vụ tận nơi (mạng lưới của chúng tôi bao phủ tới 168 quốc gia trên thế giới)

+ Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho Campuchia, thương mại Hoa Kỳ và hàng dự án